Bijles

Heeft uw kind moeite met bijvoorbeeld rekenen, (begrijpend)lezen, spelling of taal?

Dan kunt u bij Bureau WOW terecht voor bijles.

Bijles voor basisonderwijs

Sommige kinderen hebben op de basisschool hulp nodig met één of twee vakken. Ze hebben hiervoor net iets meer uitleg nodig om de leerstof te kunnen begrijpen. Of ze lopen achter met de stof en hebben kennishiaten. Met behulp van remediërende methodes en computerprogramma’s kunnen we uw kind weer op weg helpen.

We werken met een handelingsplan waarin precies staat waar we met uw kind aan gaan werken, op welke manier, wanneer en hoe lang. U ontvangt iedere week een korte evaluatie over de voortgang van uw kind. Indien nodig en gewenst werken we samen met de leerkracht van uw kind. Het is ook mogelijk om onder schooltijd met uw kind te werken.

De bijles vindt individueel plaats in een rustige en huiselijke omgeving.Tevens kunnen we uw kind weer op weg helpen als het moeite heeft met het plannen en structureren van zijn of haar werk.

Dit kan ook plaatsvinden in de vorm van huiswerkbegeleiding.

Bijles voor het voortgezet onderwijs

Ook voor kinderen in het voortgezet onderwijs verzorgt Buro Weer op weg bijlessen. U moet dan denken aan bijles in de volgende vakken :

  • Nederlands
  • Engels
  • Duits
  • Frans
  • Geschiedenis
  • Wiskunde
  • Maatschappij en organisatie (M & O)
  • Natuurkunde
  • Economie

Met de bijlessen bij buro WOW wordt er aan achterstanden gewerkt en worden moeilijke vakken weer makkelijker!

Klik hier om meer informatie aan te vragen of uw kind voor bijles aan te melden! 

U kunt  natuurlijk ook gewoon bellen met Annette Pot, tel.nr 06- 537 41 011

Hier vindt u de Algemene voorwaarden voor bijles van Buro Weer op weg bijles en huiswerkbegeleiding