Omgangsbegeleiding

Deze vorm van begeleiding kan worden ingezet na de scheidingsmelding, als eerste opvang.

Het heeft tot doel het kind te horen hoe hij/zij de omgang het liefst ziet, zodat er tot een door alle partijen gedragen goede omgangsregeling gekomen kan worden.

Het kan ook worden ingezet als het nodig is de omgangsregeling te veranderen als het kind ouder wordt of zijn / haar situatie verandert.

Het kind hoeft zich niet loyaal op te stellen naar één of beide ouders, maar kan loyaal blijven aan zichzelf.

Na een aantal bijeenkomsten worden de ouders geïnformeerd en worden de wensen van het kind aangereikt.

De verkregen informatie kunnen zij gebruiken als leidraad bij het opzetten van een goed ouderschapsplan.

Wilt u meer informatie over de omgangsbegeleiding, klik dan hier om contact met ons op te nemen.